Dzierżno Małe to zbiornik poeksploatacyjny utworzony w 1938 roku przez zalanie wyrobiska popiaskowego w ujściowym odcinku Dramy do Kanału Gliwickiego, środkowa część doliny Kłodnicy w okolicach pyskowickiej dzielnicy Dzierżno. Nazwa zbiornika pochodzi od Dzierżna, dzielnicy Pyskowic. Powierzchnia zbiornika wynosi 204 ha. W pobliżu zbiornika znajduje się drugi, większy zbiornik wodny Dzierżno Duże. Zbiornik Dzierżno Małe oprócz znaczenia przyrodniczego i krajobrazowego spełnia funkcje zaplecza rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców pobliskich miast. Istniejące wokół zbiornika ośrodki sportów wodnych w połączeniu z bazą noclegową i gastronomiczną oraz dobrą dostępnością komunikacyjną czynią akwen atrakcyjnym miejscem letniego wypoczynku. Poza rekreacyjno-wypoczynkowym kierunkiem eksploatacji reprezentowanym dodatkowo przez wędkarskie wykorzystanie akwenu, zbiornik pełni funkcję poprawy warunków żeglugowych na Kanale Gliwickim, a także spełnia zadania przeciwpowodziowe oraz służy utrzymaniu przepływu nienaruszalnego.

Oceń Nas