Wymiana istniejących systemów kanalizacyjnych w Gliwicach to proces, który ma na celu modernizację infrastruktury miejskiej i poprawę warunków życia mieszkańców. Starzejące się sieci kanalizacyjne wymagają naprawy i rozbudowy, aby sprostać rosnącym potrzebom mieszkańców i uniknąć problemów związanych z awariami, co mogłoby skutkować poważnymi problemami ekologicznymi i zdrowotnymi.

W ramach projektu wymiany istniejących systemów kanalizacyjnych w Gliwicach, dostarczono nowoczesne systemy kanalizacyjne, separatory, filtry antyodorowe itp. w celu naprawy i rozbudowy systemu kanalizacji w mieście. Nowoczesne technologie zastosowane w tych systemach umożliwiają skuteczne usuwanie odpadów, przeciwdziałają nieprzyjemnym zapachom i chronią środowisko.

Dostarczone przez specjalistów systemy kanalizacyjne w Gliwicach to rozwiązania oparte na najnowszych osiągnięciach technologicznych. Separatory oleju i tłuszczu, stosowane w restauracjach i innych obiektach, zostały zainstalowane w celu oczyszczania wody zanieczyszczonej tłuszczem i olejem. Filtry antyodorowe zostały zainstalowane, aby zapobiec wydobywaniu się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji, co poprawiło jakość życia mieszkańców.

Innowacyjne rozwiązania w dziedzinie odzyskiwania ciepła z wody odpadowej, zastosowane przez specjalistów w ramach projektu wymiany istniejących systemów kanalizacyjnych w Gliwicach, umożliwiły ogrzewanie budynków za pomocą energii odnawialnej, co przyczyniło się do ochrony środowiska naturalnego i oszczędzania kosztów.

Dostarczone nowoczesne systemy kanalizacyjne, separatory, filtry antyodorowe itp. zrewolucjonizowały system kanalizacyjny w Gliwicach. Poprawiły jakość życia mieszkańców i przyczyniły się do ochrony środowiska. Nowoczesne technologie zastosowane w tych systemach stanowią przykład na to, jak innowacyjne rozwiązania mogą być wykorzystane do rozwiązywania problemów związanych z infrastrukturą miejską. Wdrażając takie rozwiązania, miasta mogą osiągnąć znaczące korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, a ich mieszkańcy mogą cieszyć się wygodnym i zdrowym stylem życia.

Oferta na nowoczesne systemy kanalizacyjne:

 • Desorbery, wieże aeracyjne
 • Dezynfekcja ścieków
 • Filtry antyodorowe
 • Klapa zwrotna
 • Komory drenażowe
 • Neutralizacja wody i ścieków
 • Neutralizatory
 • Oczyszczalnie wody i ścieków
 • Osadniki
 • Prefiltr basenowy
 • Pręt spawalniczy
 • Przepompownie wody i ścieków
 • Regulator przepływu
 • Separatory ropopochodnych
 • Separatory tłuszczu
 • Stacje przygotowania roztworów
 • Układy dozowania i mieszania
 • Wolnostojące zbiorniki procesowe i magazynowe
 • Wyposażenie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych
 • Wyposażenie przemysłu
 • Zagospodarowanie wody deszczowej
 • Zbiorniki – retencja i magazynowanie
 • Zbiorniki ppoż

Opis pełnej oferty znajduje się tutaj: https://navotech.com.pl/oferta-navotech/

 • Przepompownie wody i ścieków to kluczowy element systemu kanalizacyjnego, który umożliwia transportowanie wody i odpadów z jednego miejsca do drugiego. Wraz z postępem technologicznym i wzrostem wymagań ekologicznych, pojawiły się nowoczesne rozwiązania zwiększające efektywność i jakość pracy przepompowni.
 • Regulator przepływu DRP to urządzenie, które umożliwia kontrolowanie przepływu wody w sieci kanalizacyjnej. Dzięki temu można zapobiec przeciążeniom i awariom systemu. Separatory ropopochodnych to rozwiązanie stosowane w miejscach, gdzie występuje duże ryzyko zanieczyszczenia wody ropą i olejem. Separatory tłuszczu natomiast stosuje się w restauracjach i innych obiektach gastronomicznych w celu oczyszczania wody z tłuszczu i oleju.
 • Stacje przygotowania roztworów i układy dozowania i mieszania są stosowane w przemyśle chemicznym i spożywczym, gdzie wymagane jest dokładne i precyzyjne dozowanie składników do produkcji wyrobów. Wolnostojące zbiorniki procesowe i magazynowe są wykorzystywane do magazynowania wody, ścieków i innych substancji, a ich wybór zależy od rodzaju substancji oraz wymagań dotyczących temperatury i ciśnienia.
 • Wyposażenie chemoodpornych instalacji wentylacyjnych jest kluczowe w przemyśle chemicznym, gdzie wydzielane substancje mogą być szkodliwe dla ludzi i środowiska. Wyposażenie przemysłu to szerokie spektrum urządzeń i rozwiązań, które umożliwiają produkcję wyrobów o wysokiej jakości i efektywności.
 • Zagospodarowanie wody deszczowej to innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia wykorzystanie wody opadowej do celów innych niż picie. Zbiorniki – retencja i magazynowanie są wykorzystywane do magazynowania wody opadowej oraz zapobiegania powodziom i przeciążeniom systemu kanalizacyjnego. Zbiorniki ppoż z kolei są stosowane do magazynowania wody w celach przeciwpożarowych.
Zagospodarowanie wody deszczowej
Zagospodarowanie wody deszczowej

Wszystkie wymienione rozwiązania przyczyniają się do poprawy efektywności, jakości i bezpieczeństwa systemów kanalizacyjnych oraz środowiska naturalnego. Ich wybór zależy od rodzaju i charakterystyki systemu, jak również od indywidualnych wymagań i potrzeb użytkowników. Dostępne na rynku rozwiązania są coraz bardziej innowacyjne i dostosowane do coraz bardziej rygorystycznych norm i standardów.

Naprawa i wymiana systemów kanalizacyjnych w Polsce

Systemy kanalizacyjne i deszczowe są jednymi z najważniejszych infrastrukturalnych elementów w każdym mieście, umożliwiając skuteczne i bezpieczne odprowadzenie wody opadowej i ścieków. Ich regularne naprawy i wymiany są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania systemu oraz ochrony środowiska naturalnego. W Polsce, w zależności od lokalnych uwarunkowań, okresy napraw i wymian mogą się różnić, jednak istnieją pewne ogólne wytyczne.

Wymiana i naprawa systemów kanalizacyjnych zależy przede wszystkim od stanu i wieku istniejącej infrastruktury, a także od obciążenia, jakie na nią nakładają mieszkańcy i rozwijająca się gospodarka. Standardowo, przyjmuje się, że systemy kanalizacyjne powinny być wymieniane co około 50-70 lat, podczas gdy deszczowe – co 20-30 lat. W przypadku problemów z przepływem wody, awarii lub innych uszkodzeń, konieczna może być również szybsza naprawa.

W Polsce, wymiana i naprawa systemów kanalizacyjnych i deszczowych jest zadaniem samorządów, które są odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury w dobrym stanie. W miastach, gdzie infrastruktura jest starsza i bardziej narażona na uszkodzenia, naprawy i wymiany odbywają się częściej. W niektórych miastach, takich jak Kraków, Wrocław czy Gdańsk, trwają już intensywne prace modernizacyjne infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej, w ramach których wymieniane są stare rury i instalacje oraz budowane nowe przepompownie.

Kraków to przykład miasta, które już od kilku lat intensywnie modernizuje swoją infrastrukturę kanalizacyjną i deszczową. W 2016 roku rozpoczęła się modernizacja północnej części miasta, obejmująca wymianę rur, budowę nowych przepompowni i instalacji deszczowych. W 2019 roku ruszyła natomiast kolejna faza prac, obejmująca m.in. wymianę 8 km rur kanalizacyjnych i 10 przepompowni.

Wrocław to kolejne miasto, w którym intensywnie trwają prace modernizacyjne infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej. W 2019 roku uruchomiona została m.in. nowa przepompownia wody opadowej na osiedlu Grabiszyn-Grabiszynek, która ma za zadanie zabezpieczyć okoliczne osiedla przed zalaniem w czasie intensywnych opadów.

Gdańsk to kolejny przykład miasta, które zdecydowało się na modernizację swojej infrastruktury kanalizacyjnej.

Podłączenie regulatora przepływu wody deszczowej do systemu kanalizacji deszczowej


Podłączenie regulatora przepływu wody deszczowej do systemu kanalizacji deszczowej może różnić się w zależności od typu regulatora i konkretnego systemu kanalizacyjnego. Poniżej przedstawiam ogólny opis kroków, które mogą być wymagane do wykonania tego zadania:

 1. Wybór odpowiedniego regulatora przepływu: Pierwszym krokiem jest wybór odpowiedniego regulatora przepływu, który spełni wymagania dotyczące przepustowości oraz parametrów technicznych. Upewnij się, że wybrany regulator jest kompatybilny z systemem kanalizacji deszczowej.
 2. Lokalizacja i montaż: Zidentyfikuj odpowiednią lokalizację na rynnie lub rurze odprowadzającej wodę deszczową, w której zostanie zamontowany regulator przepływu. Upewnij się, że miejsce montażu jest stabilne i dostępne do utrzymania w razie konieczności.
 3. Przygotowanie rury: W przypadku montażu w istniejącym systemie kanalizacji, należy odpowiednio przygotować rurę lub rynnę. Może to wymagać wycięcia odpowiedniego otworu w rurze lub rynnie, aby zamontować regulator przepływu.
 4. Montaż regulatora: Zamocuj regulator przepływu w przygotowanym miejscu zgodnie z instrukcją producenta. Upewnij się, że jest on odpowiednio uszczelniony, aby zapobiec wyciekom wody.
 5. Podłączenie do rury: Podłącz odpowiednie przewody lub rury z regulatora przepływu do istniejącego systemu kanalizacji deszczowej. Może to wymagać stosowania odpowiednich elementów łączących, takich jak rury spustowe, adaptery lub kształtki.
 6. Testowanie i regulacja: Po zakończeniu montażu dokładnie sprawdź, czy regulator przepływu działa poprawnie. Upewnij się, że woda płynie swobodnie przez system kanalizacyjny i że nie występują żadne zatory czy wycieki.
 7. Utrzymanie: Regularnie kontroluj stan i działanie regulatora przepływu oraz systemu kanalizacji deszczowej. W razie potrzeby przeprowadzaj konserwację i czyszczenie, aby utrzymać pełną funkcjonalność i efektywność działania.

Warto podkreślić, że powyższe kroki są jedynie ogólnym przewodnikiem. W rzeczywistości, proces podłączenia regulatora przepływu może być bardziej skomplikowany i wymagać specyficznych działań zależnych od konkretnych warunków i urządzeń użytych w danym systemie kanalizacyjnym. Dlatego przed przystąpieniem do montażu zawsze warto zapoznać się z instrukcją producenta regulatora przepływu oraz skonsultować się z fachowcem, jeśli nie jesteśmy pewni, jak wykonać te czynności samodzielnie.

Oferta firmy Navotech na nowoczesne systemy kanalizacyjne w miastach

W kwestii naprawy i wymiany systemów kanalizacyjnych oraz deszczowych, warto skorzystać z usług doświadczonych firm, takich jak Navotech z Zabrza na Śląsku. Firma ta oferuje szeroki zakres rozwiązań, w tym dostawę nowoczesnych systemów kanalizacyjnych, separatorów, filtrów antyodorowych, stacji przygotowania roztworów, układów dozowania i mieszania, wolnostojących zbiorników procesowych i magazynowych, wyposażenia chemoodpornych instalacji wentylacyjnych, a także zagospodarowanie wody deszczowej oraz zbiorniki retencji i magazynowania.

Navotech technika sanitarna
Navotech technika sanitarna

Navotech to firma, która od wielu lat zajmuje się projektowaniem, dostarczaniem i montażem różnego rodzaju instalacji, w tym systemów kanalizacyjnych, deszczowych oraz oczyszczalni ścieków. Wieloletnie doświadczenie, jakie posiada, pozwala jej na profesjonalne i kompleksowe podejście do każdego projektu. Firma ta oferuje nie tylko dostawę nowoczesnych i sprawdzonych rozwiązań, ale także doradztwo w zakresie doboru odpowiednich urządzeń, jak i ich montaż oraz serwisowanie.

Warto pamiętać, że systemy kanalizacyjne i deszczowe wymagają regularnych przeglądów i konserwacji, a w przypadku potrzeby – również naprawy i wymiany. Dlatego tak ważne jest, aby wybierać sprawdzone i doświadczone firmy, które oferują kompleksową obsługę i doradztwo w zakresie utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej i deszczowej. Navotech to jedna z takich firm, która oferuje nie tylko nowoczesne rozwiązania, ale także profesjonalną obsługę i serwisowanie.

Oceń Nas