Usługi śledcze i inwigilacyjne są niezbędne do rozwiązywania pozornie beznadziejnych sytuacji, w których się znajdujesz. Dzięki konkretnym metodom prywatny detektyw Gliwice uzyskasz dostęp do odpowiedzi, które wyjaśnią Twój związek małżeński, różne aspekty Twojej firmy czy dylematy finansowe.

Biuro detektywistyczne MODUS oferuje usługi dochodzeniowe i inwigilacyjne w każdej delikatnej sytuacji, w której możesz się znaleźć.

Skontaktuj się z nami: MODUS Biuro Detektywistyczne

Piotr Iskierka i Jacek Płonka spółka cywilna

Dowiedz się i połóż kres niewierności, niewdzięczności lub niewłaściwemu zachowaniu.

Bliscy, o których myślimy, że znamy, okazują się czasem obcymi. Cierpienie, które powodują, często wykracza poza sferę prywatną, dlatego ważne jest, aby poznać ich zachowanie i podjąć działania:

 • Dowiedz się, czy nie jesteś oszukiwany i pozbądź się stresu, nieufności i związku, który nic Ci nie da. Wierność jest niezbędnym warunkiem powodzenia związku, a my pomożemy Ci poznać prawdę.
 • Dowiedz się o osobie, która ma zostać Twoją partnerką życiową, synową lub zięciem, usuwając krążące nad nim podejrzenia lub unikając nawiązania niewłaściwego związku.
 • Pełna alokacja zasobów w celu wykrycia lub znalezienia informacji o osobach zaginionych lub wymagających monitorowania w celu ustalenia określonych zachowań, sytuacji lub faktów.
 • Otrzymuj informacje i dowody, które można wykorzystać w sądzie w przypadku rozwodu lub separacji. Powikłania powstające w takich sytuacjach mogą zatem wymagać nadzoru lub innych szczególnych działań.
 • Zdobycie informacji o dziedziczeniu w celu nawiązania relacji biznesowych. Dane kredytowe i kapitałowe są niezbędne do prowadzenia biznesu bez przykrych niespodzianek.
 • Sprawdzenie zachowania nieletniego i wpływów w otoczeniu w celu podjęcia właściwych decyzji. Rodzice potrzebują tej usługi, biorąc pod uwagę dłuższy czas, jaki małoletni spędza w społeczności.

Usuwaj na czas spekulantów, nieprawidłowości lub złą wolę pracowników

W biznesie zagrożeniem nie jest tylko konkurencja. Pracownicy, partnerzy lub nieoczekiwane kryzysy wiążą się ze swoim udziałem w ryzyku, które należy zminimalizować. Konsekwencje są w tym przypadku finansowe, karne lub reputacyjne, dlatego ważne jest, aby w porę wykryć wszelkie nieprawidłowości i skutecznie je usunąć.

 • Postępowanie pracowników, rzeczywisty czas, jaki spędzają w pracy lub inne istotne informacje w godzinach pracy. Ich pochodzenie można również sprawdzić na życzenie pracodawcy.
 • Usługa zajmująca się oszustwami w kontekście biznesowym, niezależnie od tego, czy jest to oszustwo ubezpieczeniowe, czy w jakiejkolwiek innej formie. Nienależne korzyści uzyskiwane przez partnerów lub osoby trzecie mogą stanowić przeszkodę w rozwoju Twojego biznesu.
 • Poprzednicy osób prawnych są niezbędni, aby móc podejmować ważne decyzje dotyczące firmy, niezależnie od tego, czy mówimy o wyborze dostawców, partnerów, fuzji/przejęć lub szpiegostwie przemysłowym.
 • Przestrzeganie warunków prawa lub przepisów szczególnych ma kluczowe znaczenie w każdej działalności gospodarczej. Nasz zespół stale współpracuje z prawnikami, aby zapewnić Państwu wszelkie nowe przepisy.
 • Zarządzanie kryzysowe dotyczy ochrony osoby lub jej reputacji (lub społeczności lub firmy) w kontekście nieoczekiwanych sytuacji, które wymagają interwencji w celu ich opanowania i powstrzymania.
 • Dla sprawnego przebiegu procesów pracy i osiągnięcia pożądanych wyników niezbędne jest sprawdzenie informacji w CV pracowników, tak aby były one zgodne z rzeczywistością, a nawet przetestowane, jeśli to konieczne.
 • Dobre postępowanie obejmuje lojalność, uczciwość i inne aspekty, których możesz potrzebować poznać przed zatrudnieniem lub nawiązaniem partnerstwa opartego na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
 • Odpluskwianie przy użyciu nowoczesnego sprzętu w celu wyeliminowania wszelkich zamiarów szpiegowskich. Sprzęt dostosowany do nowych technologii i metod szpiegostwa, które są stale ulepszane.
Agencja detektywistyczna Gliwice
Agencja detektywistyczna Gliwice

Dlaczego potrzebujesz pomocy prywatnego detektywa?

 • specjalistyczne szkolenia dochodzeniowo-nadzorcze
 • dowód dopuszczalny w sądzie
 • dedykowany sprzęt do konkretnych czynności
 • prywatny detektyw Zabrze

Oczywistym jest, że nie posiadasz przeszkolenia, metod ani dedykowanego sprzętu prywatnego detektywa. Nawet jeśli myślisz, że sam zdołasz odkryć prawdę, wysiłek będzie daleko poza twoją mocą. Pochłoniesz też znacznie więcej czasu niż wyspecjalizowany personel, dowody mogą być niedopuszczalne w sądzie i nie wiesz, czy osiągniesz wynik.

Jeden lub więcej kompetentnych detektywów szybko, dyskretnie rozwiąże Twój problem, jednocześnie dając Ci przewagę anonimowości i legalności uzyskanych dowodów.

Prywatny detektyw Gliwice MODUS będzie Twoimi oczami i uszami w sytuacjach, które są poza Tobą, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.